Trefadder

Fragaia har valgt å bli en klimanøytral bedrift gjennom trefadderprogrammet, noe som også innebærer at alle våre pakker blir klimanøytrale.

For mer info se: https://trefadder.no/fragaia